Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

divendres, 26 de desembre de 2008

La societat de la informació

Plantejar-nos, plantejar-se, si les noves tecnologies (pot ser ja no tant noves) han d'entrar a formar part del nostre disseny curricular refuig de qualsevol dubte.
Una altra cosa serà l'ús que farem d'ella com a mitjà, o com a recurs, com a interventora i/o facilitadora del procés d'ensenyament-aprenentatge, com variant metodològica o, simplement, com recolzament de la tasca docent.

Són innombrables, fins i tot incontrolables, la gran quantitat d'eines, d'informació que ens poden facilitar, que mai no substituir, la nostra intervenció a l'aula.

No he descobert res de nou!, tampoc ho pretenia.

Les Webs escolars, els blocs, les wikis ... conformen un espai virtual autèntic d'organització, de difusió d'informació de la vida dels centres i de creació de coneixements compartits.

Elaboració de diaris col·lectius on s'enregistren el dia a dia escolar, on es ressalten diferents punts de vista, on lliurement s'expressa, es crea, es pregunta, es respon, es debat ... envaeixen contínuament l'espai digital i amb elles les nostres escoles.

Però aquest increment ens obliga a formar persones crítiques, capaces de seleccionar i processar, el més ràpidament possible, la informació i els estímuls que ens arriba de tot arreu, doncs, les fonts del saber són cada vegada més accessibles a les persones.

La societat de la informació es demanda treballar en xarxes, ser més flexibles, versàtils, amb adaptabilitat i gestió de canvi.

Donar l'esquena a aquest fet seria ignorar de manera irresponsable la realitat i l'existència d'aquest nou model social. Ja no ens serveixen les maneres d'aprendre i d'ensenyar, típiques de la societat industrial, estem immersos, com dic, en la societat de la informació i, per això, l'escola ha de ser capaç d'ensenyar a gestionar, seleccionar, analitzar de manera crítica i processar eixe gran bagatge d'informació.

Amb aquest transfons, amb aquesta idea, naix aquest bloc, amb l'intenció d'anar seleccionant eixa informació que tenim al nostre abast per poder usar-la a les nostres aules.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...