Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

dissabte, 28 de febrer de 2009

Google Earth oceànic

Aquells que utilitzem el "Google Earth", programa per al tractament de mapes, podem gaudir de la nova versió, la 5.0, la qual, encara que en beta, està totalment operativa.

Inclou una novetat molt bona, es tracta de la funció "Ocean" amb la qual podem explorar en 3D el oceans tot i obtenir informació científica sobre les espècies que viuen als fons submarins, visualitzar contingut exclusiu de col·laboradors com la BBC o National Geographic, mitjançant 20 capes de dades i explorar vaixells enfonsats en 3D com el Titànic.Així mateix destaquem la funció: "rastreig d'animals", amb la qual podem realitzar un seguiment d'espècies etiquetades, per satèl·lit.

Finalment, també m'agradaria destacar la incorporació d'altres eines, com ara la càrrega de rutes des d'un dispositiu GPS en Google Earth o la visionadora d'imagens històriques, així com l'opció de crear visites guiades amb imatges o la influència del canvi climàtic i les espècies en peill, tot això de gran utilitat per a les nostres classes.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...