Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

divendres, 6 de febrer de 2009

La web de la genètica

Una de les webs que vaig recopilar, ja fa prou de temps, des de la xarxa dedicada a activitats de biologia és la de Sílvia Sànchez i Òscar Marchal.

Aquesta web interactiva està dedicada a la Genètica de l'Herència i es divideix en tres grans seccions:

Teoria: On trobarem aspectes teòrics de la genètica subividida en: Introducció, Mendel, Teoria Cromosómica, Mendelismo Complex, Mutacions.
Activitats: Distribuïda en Problemes de Genètica, experiments, textos científics, jocs, autoavaluació.
Uns altres: On es localitzen el Mapa conceptual, glossari, taula nombre de cromosomes, parts d'un cromosoma, caràcters del ser humà.
És una web apta tant per a l'ajuda al professorat, per a la preparació d'activitats, com per a l'alunat que de manera independent pot utilitzar-la per a repassar conceptes, aplicar-los a problemes i comprovar elsseus avanços amb les autoavaluacions.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...