Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

dilluns, 26 de juliol de 2010

Passa-paraula

El popular joc televisiu de passaparaula té imitadors per tot arreu. Per a la nostra àrea he trobat un de ben divertit:Pot jugar amb temps o sense ell, i totes les paraules són relatives a la biologia.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...