Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

diumenge, 12 de febrer de 2017

Nomenplantor: Guia identificació de les plantes

Recuperar la cultura de coneixement de les plantes és tot un repte. No hi ha suficients professionals preparats i la vida actual tan urbanitzada ja no ens facilita tornar recuperar uns coneixements que mai vam haver d'haver perdut.
Afortunadament les tecnologies estan ací per a ajudar-nos. Eines versàtils, accessibles, intuïtives,... i centrades en les espècies més properes, les que veiem en el dia a dia, que són les que ens resulta més fàcil aprendre.

L'eficàcia de NomenPlantor és patent i així ho vaig comprovar amb les plantes del Parc de Rafalafena de Castelló de la Plana.

Posat en contacte amb l'autor, Guillermo Fdaz. Weigand, vaig poder publicar la guia del parc.
NomenPlantor és un sistema en línia per a la identificació de plantes ornamentals, creat per una empresa de Guadalajara, Eficientech Desenvolupaments, S.L. El sistema ajuda a determinar pas a pas les característiques que els experts empren per a reconèixer l'espècie a la qual pertany una planta. NomenPlantor utilitza un mètode de selecció i descarte mitjançant preguntes successives, presentades com a dicotomies, fàcils de respondre pels usuaris no experimentats.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...