Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

diumenge, 28 de desembre de 2008

AVERROES

La Junta d'Andalucia, des de la seua Conselleria d'Educació ha intentat impulsar les TIC de manera continuada i eficient.

AVERROES ha estat una de les fonts més importants de materials i recursos educatius basats en les tècniques informàtiques; La seua sistematització ens permet localitzar-los per matèries o be per nivells educatius.

Des del seu apartat d'animacions podem utilitzar un bon nombre d'esquemes:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...