Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

diumenge, 28 de desembre de 2008

Les animacions de Mc Graw Hill

Quan es parla d'animacions no podem deixar d'esmentar les qjue ens proporciona l'editorial de Mc Graw Hill, una col·lecció important que podem utilitzar en la classe de ciències en general:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...