Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

dimarts, 30 de desembre de 2008

ENERGUY, el joc de l'estalvi d'energia

L'ús del joc a l'aula de les ciències és, per si mateix, una eina prou motivadora. Us presente un joc interactiu ENERGUY elaborat per l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec que ensenya al nostre alumnat a estalviar energia a la llar.

El joc és molt simple (primer cicle de l'ESO), es tracta de dirigir amb el ratolí a un personatge per la casa, localitzant els diferents llocs on es pot canviar hàbit de cara a estalviar energia dins un temps determinat.

Podem escollir entre anglès i francès per a seguir el seu desenvolupament, encara que la seua senzillesa no fa imprescindible el coneixements d'aquestes llengües.


energuy

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...