Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

dilluns, 29 de desembre de 2008

L'Illa de les Ciències

"La Isla de las Ciencias" és un projecte que consta de diferents unitats de Geologia, de Biologia i d'Ecologia.

Sobre una illa imaginaria es van confeccionant continguts i activitats perfectament adaptades als ensenyaments de l'ESO que finalitzen amb una autoavaluació interactiva per a comprovar l'adquisició dels coneixements apresos.

Tot el projecte consta de 10 unitats entre Geologia (2-4), Biologia (5-6) i Ecologia (8-10):

1. Mètodes d'investigació
2. El modelat terrestre
3. L'Energia interna Terrestre
4. Història de la Terra
5. Genètica
6. Evolució
7. Factors ambientals
8. Ecosistemes
9. Dinàmica de poblacions
10. Home i Medi Ambient

Un temari molt ben adaptat a 4t d'ESO. He posat el següent exemple, en el qual marquem la lluminositat (%) i la temperatura (ºC), li donem a "activar" i ens dóna el creixement de la pomera, assenyalant a la gràfica el pecentatge de desenvolupament:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...