Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

dilluns, 29 de desembre de 2008

Projecte Biosfera

El projecte Biosfera és una iniciativa del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport que desenvolupa diferents unitats de l'assignatura de Ciències Naturals de 1r i 2n de l'ESO i la de Biologia i Geologia de 3r i 4t de l'ESO i De Batxillerat en base a l'ús multimedia amb recursos, materials i activitats interactives realitzades amb el programa HOT POTATOES. També utilitza Mapes conceptuals per a millor comprensió i organització de les diferents unitats.

És d'ús lliure, per la qual cosa no n'hi ha cap limitació d'ús per a dins les nostres aules, ja que està sota llicència "Creative Commons" .
Utilitza diferents recursos TIC senzill i de fàzil accessibilitat ordenats i orga nitzats per cursos. Encara que el seu desenvolupament didàctic inicial està basat en la LOGSE és d'aplicació també per a la LLOE.

Les activitats es poden usar on-line o baixar-te-les al teu ordinador. Compta amb els seus prois WIKI i BLOC.

Encara que el projecte contempla 1r i 2n de Batxillarat, podem visitar una germana major on n'hi han aspectes específics de batxillerat de Biologia i Geologia de 1r i Biologia de 2n.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...