Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

dijous, 1 d’abril de 2010

La Selecció Natural

La University of Colorado at Boulder té una pàgina dedicada a les Simulacions Interactives (PhET). Precisament ha estat una d'aquestes simulacions la que m'ha dut a la pàgina: "SELECCIÓ NATURAL" un joc que conjuga, la selecció, pròpiament dita, l'evolució i la genètica.
Es pot descarregar per a instal·lar al nostre ordinador o treballar amb ell de manera on-line.
Són uns conills amb els quals podem anant treballant, mutant entre pelatge blanca i marró, cua llarga i curta i dents llargs i curts; amb aquestes característiques es poden modificar el gens possibilitant que siguen dominants o recessius.
En tot moment, una gràfica ens va indicant el progrés o retrocés de la població o be la podem substituir per a que ens indique l'ascendència.
Podem, així mateix modificar els factors de seleccions escollint entre el depredador, l'aliment o, fins i tot, no utilitzar cap. Finalment es pot jugar amb l'habitat entre l'Equador i l'Àrtic per veure la selecció que fan les raboses segons l'habitat.Fins i tot és curiós el final de la partida, quan no s'ha
pogut controlar la reproducció apareix aquest missatge:


N'hi han altres jocs de simulació molt interessants en la pàgina com ara:

Menjar i exercici: Calcula les calories i els canvis corporals
Visió del color: Fer un arc de Sant Martí sencer mitjançant la barreja de vermell, verd i blau clar. Canvieu la longitud d'ona d'un feix monocromàtic o filtrar la llum blanca. Veure la llum com un feix de sòlids, o veure els fotons individuals
So: Aquesta simulació permet veure les ones sonores. Ajustar la freqüència, volum i contingut en harmònics i veurem i escoltarem com canvien les ones. Solubilitat: Afegir diferents sals a l'aigua, i després veure que es dissolguin i aconseguir un equilibri dinàmic amb precipitat sòlid. Comparar el nombre d'ions en solució de NaCl altament soluble a altres sals poc solubles. Relacionar les càrregues dels ions amb el nombre d'ions en la fórmula d'una sal. Calcular els valors de Kps.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...